Psy

Roksi prosi o pomoc

Niepełnosprawne sunie proszą o wsparcie

Denar- stary, niewidomy piesek

Feniś prosi o pomoc

Jagoda ma trzy łapy. Prosi o pomoc