Jak pomóc?

Fundację Przystań Ocalenie można wesprzeć wpłacając pieniądze na podane poniżej konta bankowe. Za każde wsparcie z góry serdecznie dziękujemy. Jednocześnie bardzo prosimy o zamieszczenie właściwego dopisku w tytule przelewu jeśli pieniądze mają zostać przeznaczone na określony cel.

Fundacja Przystań Ocalenie

Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Kombatantów 134
43-229 Ćwiklice

KRS 0000464918

Konta bankowe Fundacjii

GŁÓWNE 29 1750 0012 0000 0000 2212 8288
DZIAŁALNOŚCI 42 1750 0012 0000 0000 2212 8345
WALUTOWE   w EUR 28 1750 0012 0000 0000 2630 4253
IBAN    PL29 1750 0012 0000 0000 2212 8288
SWIFT (CODE) PPABPLPK
  • Poszukujemy osoby lub firmy, która mogłaby nam podarować kawałek ziemi, który stałby się domem dla ocalonych zwierząt.
  • Możesz wesprzeć nas finansowo w utrzymaniu koni przebywających w “przystani ocalenie” oraz w wykupieniu kolejnych koni, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto.
  • Możesz zostać sponsorem jednego z wykupionych koni, nadając mu wybrane przez siebie imię, wpłacając miesięcznie ustaloną kwotę.
  • Możesz zorganizować akcję na rzecz zwierząt w swojej szkole, zakładzie pracy – możesz korzystać z materiałów zamieszczonych na naszej stronie lub po uzyskaniu zgody dyrekcji szkoły prześlemy niezbędne materiały na adres wskazanej przez ciebie szkoły.
  • Możesz zebrać wśród znajomych żywność, środki czystości, koce, miski dla zwierząt którymi się opiekujemy, oraz dla schronisk którym pomagamy.
  • Poszukujemy firmy lub osoby prywatnej, która mogłaby nam nieodpłatnie przekazać wysłużony samochód nadający się do transportu przyczepy z końmi.
  • Możesz zebrać maskotki, książki, obrazki itp. Do wystawienia na aukcjach charytatywnych prowadzonych na rzecz naszych podopiecznych i możesz je przesłać na nasz adres fundacji
  • Możesz sam pisemnie (listem poleconym) powiadamiać o każdym przypadku znęcania sie nad zwierzętami prokuraturę, policję, lokalną jednostkę straży miejskiej lub inspekcję weterynaryjną lub w przypadku gdy obecna sytuacja zagraża życiu zwierzęcia niezwłocznie poinformować lokalną organizację zajmującą się obroną i ochroną praw zwierząt!!!
  • Możesz dokonać zapisu na rzecz naszej fundacji w swoim testamencie. Fundacja jest partnerem specjalnego projektu “Dobry Testament” więcej o testamentach na: Dobry Testament