Siwy już bezpieczny…

Siwy już bezpieczny…

Siwy dziękuje za życie i prosi o pomoc.
Dzięki pomocy wielu dobrych serc udało się!
Siwy jest bezpieczny i zaczyna nowe życie.
Jakie było to wcześniejsze? Możemy się tylko domyślać. Łatwo na pewno nie było, miał skończyć jak wiele koni… ma podkute nogi, więc wie, co to praca. Teraz ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy… na nich się chcemy skupić, chcemy mu zapewnić, aby te nowe dni były już tylko dobre. On mimo krzywd, mimo strachu jest bardzo zainteresowany wszystkim. Interesują go inne konie, interesuje go wiatr i źdzbło trawy. Jest zafascynowany wszystkim. Co przeżył, gdzie był… to już pozostanie jego tajemnicą. Musimy poprawić jego kondycję, czeka go wizyta weterynarza. Potrzebuje Waszego wsparcia. Prosimy o grosik lub zakupienie potrzebnych rzeczy dla niego.

Można wpłacić grosik na ten cel
29 1750 0012 0000 0000 2212 8288 z dopiskiem
„Dla Siwego””
Fundacja Przystań Ocalenie
ul. Kombatantów 134,
43-229 Ćwiklice
PayPal wskazując nasz adres email przystanocalenie@interia.pl
Z góry pięknie dziękujemy za każdą pomoc <3