Sprawozdanie finansowe oraz z działalności fundacji za...