Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęśliwego Nowego Roku

Drodzy Przyjaciele
Nowy Rok się zbliża, a to dobry czas na złożenie życzeń noworocznych. Życzymy Wam samych radości, wiele miłości, zdrowia, czasu, abyście mogli się zatrzymać i pomyśleć, co jest naprawdę ważne. Odwagi, aby móc odtrącić to, co ważnym nie jest. I aby Wasze serca zawsze miały w sobie tyle miłości do braci mniejszych.
Dzięki Waszej pomocy, Komitet Pomocy dla Zwierząt i Fundacja Przystań Ocalenie, mogły wiele zrobić, w tym starym 2017 roku. Udało nam się naprawić część szkód powstałych po powodzi. Utwardziliśmy częściowo teren. W Przystani powstało Psianatorium. Powstały trzy nowe boksy dla koni, nowy domek dla osiołka i nowy domek dla baranów. Pojawiły się dwie studnie chłonne. Kupiliśmy działkę, ogrodziliśmy ja i utwardziliśmy teren pod Chrumkowisko dla naszych świnek. Kupiliśmy też kontener na magazyn i kontener socjalny.
Został zrobiony nowy dach, nowe ogrodzenie pastwiska dla krów, z porządnymi metalowymi poprzeczkami. W tym roku poczyniliśmy wiele inwestycji. Wspólnie uratowaliśmy wiele istnień. W przyszłym roku też mamy dużo do zrobienia i mamy nadzieję ocalić kolejne istoty. Liczymy, że będziecie z Przystanią Ocalenie, będziecie wspierać nasze działania. Dziękujemy Wam za wszystko i jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności w nowym 2018 roku.