Konie

Schorowany Iwan prosi o pomoc.

Wszystkiego najlepszego Lili!

Nasza nowa podopieczna Sofia

Siwy już bezpieczny…

Kolejny raz walczymy o życie końskiego skazańca…